ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ"


Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet

Για τη δημιουργία της εφημερίδας συνεργάζονται οι:


Hypernet Information and Research Network


Δημήτρης Χατζόπουλος
Τεχνική υποστήριξη - Ηλεκτρονική Εκδοση


Κώστας Συμεωνίδης
Σύμβουλος Εκδοσης - HTML design, SW development


Δημοσιογραφικός Οργανισμός Β. Ελλάδος Ι.Κ. Βελλίδης


Σπύρος Φονταράς
Τεχνικός Διευθυντής Ι. Κ. Βελλίδης Δ.Ο.Β.Ε. Α.Ε.


Ρήγας Δρανίτσας
Σύμβουλος Εκδοσης - Επιλογή Υλης


Β. Ξανθόπουλος - Ν. Αλεξανδρής
Επεξεργασία ύλης


[MakThes Home]