ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ"

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21
ΙΟΥΝΙΟΥ 1996
Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΑΞΙΩΝΕΙ Ο ΣΗΜΙΤΗΣ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, 21.- Αρχίζει σήμερα στην Φλωρεντία η διήμερη σύνοδος Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη διάρκεια του οποίου θα συζητηθούν η πορεία των συζητήσεων της διακυβερνητικής διάσκεψης της αναθεώρησης της συνθήκης του Μάαστριχτ, το θέμα της ανεργίας και της οικονομικής κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και η κρίση που έχει δημιουργηθεί στις σχέσεις της ένωσης με τη Βρετανία εξαιτίας του θέματος των τρελών αγελάδων.

<συνέχεια>

Ειδήσεις (9) Οικονομικά (5)
Αθλητισμός (18) Καλλιτεχνικά (5)
Εκπαίδευση (6) Ρεπορτάζ (10)
Θέματα (5) Πολιτικά (9)

[Αρχείο προηγούμενων φύλλων] - [Η Δημιουργία της Εφημερίδας]
[MakThes Home] - [HyperNet Home]
This publication is using the international standard ISO 8859-7 (ELOT 928) for presenting Greek characters. Information on how to install such fonts on various systems (Win, Mac, DOS, X11) can be found in document [Guide to using Greek fonts]