ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ"

ΠΕΜΠΤΗ
20
ΙΟΥΝΙΟΥ 1996
Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet

ΜΕΧΡΙ το 2000 καταργούνται απλή και σούπερ
ΜΟΝΟ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

ΤΗΝ κατάργηση της απλής και της σούπερ βενζίνης το αργότερο μέχρι το 2000 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στο πλαίσιο του προγράμματος AUTO-OIL για την προστασία της δημόσιας υγείας προτείνει η ευρωπαϊκή επιτροπή.

<συνέχεια>

Ειδήσεις (13) Οικονομικά (6)
Αθλητισμός (17) Καλλιτεχνικά (3)
Ρεπορτάζ (6) Θέματα (6)
Πολιτικά (11)

[Αρχείο προηγούμενων φύλλων] - [Η Δημιουργία της Εφημερίδας]
[MakThes Home] - [HyperNet Home]
This publication is using the international standard ISO 8859-7 (ELOT 928) for presenting Greek characters. Information on how to install such fonts on various systems (Win, Mac, DOS, X11) can be found in document [Guide to using Greek fonts]