ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ"

ΣΑΒΒΑΤΟ
1
ΙΟΥΝΙΟΥ 1996
Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet

ΣΑΡΩΤΙΚΕΣ αλλαγές με το εθνικό απολυτήριο
ΤΩΡΑ ΜΕ... ΣΚΕΨΗ

ΑΘΗΝΑ, 1.- Από τον Γεώργιο Παπανδρέου στον Γιώργο Παπανδρέου και από το Ακαδημαϊκό Απολυτήριο στο Εθνικό Απολυτήριο, τριάντα χρόνια μετά.

<συνέχεια>

Ειδήσεις (16) Οικονομικά (6)
Αθλητισμός (15) Καλλιτεχνικά (9)
Εκπαίδευση (5) Ρεπορτάζ (10)
Θέματα (9) Πολιτικά (9)

[Αρχείο προηγούμενων φύλλων] - [Η Δημιουργία της Εφημερίδας]
[MakThes Home] - [HyperNet Home]
This publication is using the international standard ISO 8859-7 (ELOT 928) for presenting Greek characters. Information on how to install such fonts on various systems (Win, Mac, DOS, X11) can be found in document [Guide to using Greek fonts]