ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ "Ι.Κ. ΒΕΛΛΙΔΗΣ"

ΣΑΒΒΑΤΟ
28
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1995
Η πρώτη Ελληνική Εφημερίδα στο Internet

Ειδήσεις

Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΣΥΝΕΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

Σημαντική είναι η ενίσχυση του τομέα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας από τον όμιλο της "ECON βιομηχανίες", τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης κ. Δημ. Οικονομίδης, απαντώντας σε επίκαιρα ζητήματα που σχετίζονται με το επίπεδο του εξοπλισμού και την τεχνολογική πρόοδο.

Ο κ. Οικονομίδης απάντησε ως εξής στις ερωτήσεις που τέθηκαν για τις δραστηριότητες του ευρύτερου τομέα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο χώρο της αμυντικής βιομηχανίας.

-Τρεις από τις τέσσερις εργοστασιακές μονάδες έχουν άμεσες διασυνδέσεις με κατασκευές και προϊόντα που έχουν τελικό χρήστη τις ένοπλες δυνάμεις. Η εταιρία μας "ECON Βιομηχανίες" που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής κάνει έρευνα, σχέδια και παραγωγή ηλεκτροπτικών προϊόντων, όπως συστήματα ελέγχου πυρός, αρμάτων μάχης, πυροβολικού αντιαεροπορικών πυροβόλων κλπ. Εχουμε αναπτύξει και παράγουμε τηλεπικοινωνιακό υλικό και ολοκληρωμένες καθαρά μηχανολογικές κατασκευές όπως τρίποδες του πολυβόλου "MG3".

Η δεύτερη μεγάλη βιομηχανική μονάδα "ΕΛΒΙΕΜΕΚ", παράγει εκρηκτικά για πολιτική χρήση και τροφοδοσία των ενόπλων δυνάμεων με προϊόντα όπως χειροβομβίδες διαφόρων τύπων, καπνογόνα, δυναμίτες κλπ. Η τρίτη σημαντική περιφερειακή βιομηχανική μονάδα είναι τα "χυτήρια Ηπείρου" στα Ιωάννινα. Τα "χυτήρια Ηπείρου" είναι η μοναδική στον ελλαδικό χώρο βιομηχανία στον τομέα των χυτών ακριβείας. Από την παραγωγή του εργοστασίου το εξήντα περίπου τοις εκατό πάει για να καλύψει τις ανάγκες του στρατού.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόση αυτάρκεια στην κάλυψη των αμυντικών αναγκών καλύπτουν τα προϊόντα που παράγονται στις εταιρίες σας;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τα προϊόντα και τα παράγωγά τους που ανέφερα προηγουμένως καλύπτουμε σε μεγάλο ποσοστό, πιστεύουμε, τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πως ανταποκρίνεστε στις τεχνολογικές απαιτήσεις των προϊόντων που απαιτούνται από τις ένοπλες δυνάμεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εκτός από το τμήμα έρευνας και τεχνολογίας (E&D) που έχουμε στο Μαρκόπουλο, τα προϊόντα που αναπτύσσουμε και παράγουμε είναι βασισμένα στις ακριβείς προδιαγραφές του πελάτη μας που είναι οι ένοπλες δυνάμεις γι' αυτό ακριβώς τον λόγο συνεργαζόμαστε με μεγάλες αναγνωρισμένες στον αμυντικό χώρο εταιρίες της Ευρώπης και Αμερικής. Ετσι ένας συνδυασμός ερευνητικής αυτάρκειας και συνεργασίας, μας καθιστά πολύ ευέλικτους στο να καλύψουμε τις ανάγκες του στρατού και των άλλων όπλων.

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τί σημαίνουν για την εθνική οικονομία οι δραστηριότητες του ομίλου "ECON";

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάθε προσπάθεια μετατροπής πρώτης ύλης σε ολοκληρωμένο προϊόν, που καλύπτει προγραμματισμένες ή μη ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων ή της βιομηχανίας, προσθέτει στον ευρύτερο εθνικό οικονομικό χώρο καθαρό κέρδος, δηλαδή αποφεύγουμε τις εισαγωγές, μειώνουμε την εξαγωγή συναλλάγματος, και το πλέον σημαντικό ότι χρησιμοποιούμε ντόπιο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό, αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις και υποδομή για να καλύψουμε μελλοντικές ανάγκες.

Η ταυτότητα της "ECON"

και οι νέες προοπτικές

Η "ECON" ιδρύθηκε το 1950 από τον κ. Χρήστο Οικονομίδη αρχικά σαν Ο.Ε. και το 1979 μετατράπηκε σε Α.Ε. Η αρχική δραστηριότητα ήταν η παραγωγή μηχανουργικών προϊόντων και αργότερα στη διάρκεια του '80 η εταιρία δραστηριοποιήθηκε στον τομέα των ηλεκτροοπτικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Στις 30 Δεκεμβρίου η εξαγορασθείσα από τον κ. Δημήτριο Οικονομίδη "ECON Βιομηχανίες ΑΒΕ" συγχωνεύθηκε με την "Χ. Οικονομίδης και Υιοί ΑΒΕ" (ECON Optics - Mechanics) και την "ECON Electronics Α.Ε." και αποτελούν έτσι ένα νομικό πρόσωπο.

Ο μηχανοτεχνικός τομέας (ECON Mechanics) ευρίσκεται στο ανώτατο επίπεδο μηχανουργικών κατασκευών ακριβείας και παράγει μια πλατιά γκάμα μεταλλικών απαρτιών, υποσυστημάτων και πλήρων συγκροτημάτων τόσο για στρατιωτικές όσο και για εμπορικές εφαρμογές.

Ο τομέας οπτικών (ECON Optics) παράγει μια πλατιά γκάμα οπτοσκοπευτικών προϊόντων τα οποία έχουν σχεδιασθεί και αναπτυχθεί στην "ECON".

Ο τομέας ηλεκτρονικών (ECON Electronics) επίσης σχεδιάζει - αναπτύσει και παράγει μια ευρεία γκάμα προϊόντων για στρατιωτικές και εμπορικές εφαρμογές.

Η εταιρία "Χυτήρια Ηπείρου" χρησιμοποιώντας την τεχνολογία "χυτεύσεις ακριβείας με τη μέθοδο των κέρινων ομοιωμάτων - investment casting" αποτελεί έναν σημαντικό και αξιόπιστο κατασκευαστή χυτών μεταλλικών εξαρτημάτων υψηλής ακριβείας, απόλυτα ανταγωνιστικό των αντιστοίχων εταιριών της Ευρώπης. Παράγει εξαρτήματα ακριβείας και κάθε ποιότητος, βάρους από 2 γραμμάρια μέχρι 12 κιλά.

Το εργοστάσιο της "ΜΕΚΑΒΟ" στο Βόλο, παράγει μηχανουργικές και μεταλλικές κατασκευές κάθε τύπου, με εφαρμογή σε θερμοηλεκτρικά εργοστάσια, διυλιστήρια, ορυχεία και αλλού. Εχει αποκτήσει ειδικότητα και εμπειρία στη μελέτη, κατασκευή και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων.

Τέλος η "ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΕ" είναι η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και διάθεσης εμπορικών εκρηκτικών στην Ελλάδα. Η σημερινή της δραστηριότητα περιλαμβάνει την παραγωγή και διάθεση εμπορικών εκρηκτικών, πυρομαχικών, την εμπορία καψυλίων και επιβραδυντών και την εμπορία μαύρης πυρίτιδας.

"Εδώ στην "ECON" τονίζουν τα στελέχη της πιστεύουμε βαθιά πως η πρόοδος οποιουδήποτε οργανισμού δεν είναι ποτέ μόνον οικονομική ή επιστημονική και πως η πορεία προς τα εμπρός έχει πολλές διαστάσεις. Ετσι λοιπόν έχουμε ρίξει ένα σημαντικό βάρος στην επαφή και τη σχέση της επιχείρησης και με τους άλλους χώρους του κοινωνικού γίγνεσθαι, όπως η τέχνη και ο αθλητισμός".

ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ο όμιλος "ECON" πραγματοποίησε επενδύσεις στο εργοστάσιο παραγωγής οπτικών και ηλεκτρονικών προϊόντων στο Μαρκόπουλο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, νέο μηχανολογικό εξοπλισμό, απόκτηση τεχνογνωσίας σε προϊόντα ανεπτυγμένης τεχνολογίας, καθώς και σε εξαγορές επιχειρήσεων.

Εξαγοράσθηκε η εταιρία "ΕΛΒΙΕΜΕΚ ΑΕ" η οποία κατασκευάζει εκρηκτικά και πυρομαχικά, η εταιρία "ΜΕΚΑΒΟ ΑΕ" με σημαντικό μερίδιο στην αγορά μεταλλικών κατασκευών και τα "Χυτήρια Ηπείρου ΑΕ" με παραγωγή χυτών εξαρτημάτων υψηλής ακρίβειας συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της εταιρίας.

Ο συνολικός αριθμός εργασιών του ομίλου αφού αφαιρεθούν οι τυχόν ενδοεπιχειρησιακές συναλλαγές, παρουσίασε αύξηση 432% φθάνοντας σε 8.171 εκ. και τα συνολικά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 242,8% αγγίζοντας τα 1.284 εκ., ενώ ιδιιαίτερα θετικές είναι οι προοπτικές των επιχειρήσεων, που χαρακτηρίζονται από σύγχρονη οργάνωση και υψηλή παραγωγικότητα.


[Πρωτοσέλιδο Ημέρας] - [Αρχείο προηγούμενων φύλλων] - [Ειδήσεις]