OTA Logo Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης

Ιστορικά Στοιχεία

History

Ο Σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλονίκης, ως γνήσιος φορέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που ιδρύθηκε το 1970, μέσα από την πολύτιμη εμπειρία που έχει αποκτήσει στα 26 χρόνια λειτουργίας του, συνεχίζει με αίσθημα ευθύνης τη μεγάλη του προσπάθεια για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης, με μοναδικό στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και την περιβαλλοντική προστασία μέσα από τη λειτουργία του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις και όρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Old Thessaloniki Η ολοένα και μεγαλύτερη αύξηση του όγκου των απορριμμάτων είναι σαφώς ένα κοινωνικό πρόβλημα και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κατά συνέπεια η διαχείριση και η τελική διάθεσή τους είναι μια υπόθεση που αφορά όλους μας.

Οι πρωτοβουλίες που πήρε μέχρι σήμερα η Διοίκηση του Συνδέσμου, αποσκοπούν στο να επιβεβαιώσουν τη δυναμική συμβολή των Οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην επίλυση ζωτικών προβλημάτων του περιβάλλοντος στις σύγχρονες κοινωνίες με ευαισθησία, ρεαλισμό, αλλά και ουσιαστικό ενδιαφέρον.

Σημαντικό γεγονός στην πορεία του Συνδέσμου αποτέλεσε η επίσκεψη για πρώτη φορά στις 30 Ιουλίου 1995, αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε πλήρως από τη διοίκηση και το επιστημονικό προσωπικό του Συνδέσμου για όλα τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και τα άμεσα σχέδιά μας για το μέλλον.

Η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Θεσσαλονίκης (Ταγαράδες), όπου διαπίστωσε τις αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας και ελέγχου, καθώς επίσης και τους παλαιούς χώρους που είναι προς ανάπλαση, Θέρμης και Δερβενίου και μελλοντικούς χώρους στο Νομό Θεσσαλονίκης.

Σταθμό στην ιστορία του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. αποτελεί η υπογραφή Προωτοκόλλου Συνεργασίας με τον αντίστοιχο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων του Βελγίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη στις 22 Ιανουαρίου 1997.

Agreement Photo
Η υπογραφή της συμφωνίας

Η συμφωνία υπογράφτηκε μεταξύ του προέδρου του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Θεσσαλονίκης κ. Μπάμπη Μπαρμπουνάκη και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Βελγικού Συνδέσμου IDELUX κ. Μπερνάρ Αντουάν.

Οι δύο σύνδεσμου θα συνεργάζονται για την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στη διαχείριση των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης καθώς και στη συμμετοχή από κοινού σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το περιβάλλον.

Η διοίκηση του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μ.Θ. με υπευθυνότητα, σχεδιασμό και σωστό βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που έχουν σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, με στόχο την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της και σίγουρα την δρομολόγηση έργων υποδομής και ανάπτυξης με ευρύτερο χρονικό ορίζοντα και ουσιαστικό όφελος για τη Θεσσαλονίκη.

Η έμπρακτη στήριξη των προγραμμάτων που ακολουθούν αναλυτικά συμβάλλει στο να καταστεί ο Σύνδεσμος των Ο.Τ.Α. καθοριστικός παράγοντας στην προσπάθεια να κληροδοτήσουμε μια καλύτερη πόλη στις επόμενες γενιές.

Σήμερα ο Σύνδεσμος έχει μέλη 23 Δήμους & Κοινότητες της Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης διαθέτει έναν πλήρη μηχανολογικό εξοπλισμό τόσο για τις ανάγκες των εργοταξίων όσο και για την διενέργεια προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος και είναι στελεχωμένος με καταξιωμένους επιστήμονες καθώς επίσης και με έμπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό.

Στο πλαίσιο των καταστατικών αρχών του Συνδέσμου και με στόχο την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, ο Σύνδεσμος σήμερα δραστηριοποιείται κύρια στους παρακάτω τομείς Υγειονομικής Ταφή Απορριμμάτων, Ανακύκλωση, Επικοινωνία & Προβολή, Ερευνα & Επιμόρφωση, Κοινωνικές Εκδηλώσεις, Προγραμματισμός Νέων Εργων

Ολοι οι παραπάνω τομείς εντάσσονται στο στρατηγικό σχεδιασμό που ο Σύνδεσμος υλοποιεί εδώ και πολλά χρόνια με στόχο:

    την ορθολογικότερη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων

    την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας

    την μείωση της κατανάλωσης πρώτων υλών

Οι παραπάνω στόχοι υλοποιούνται με την κατασκευή και λειτουργία νέων χώρων διάθεσης απορριμμάτων, την δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων, την αύξηση των συλλεγόμενων ποσοτήτων ανακυκλώσιμων υλικών, τον σχεδιασμό και υλοποίηση συστήματος ανάκτησης υλικών με μηχανική διαλογή, τον σχεδιασμό της διαχείρισης νοσοκομειακών, τοξικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων και γενικά σε όλο φάσμα της Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.

Εισαγωγή & Ιστορικά Στοιχεία | Υγειονομική Ταφή Απορριμμάτων | Ανακύκλωση | Ανακύκλωση στα Σχολεία
Ερευνα & Επιμόρφωση | Επικοινωνία & Προβολή | Κοινωνικές Εκδηλώσεις | Προγραμματισμός Νέων Εργων
Ατζέντα 21 | Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος | Αγγλικές Σελίδες | Home Page | e-mail


[imagine]